PIT-19A

PIT19APIT-19A – roczne rozliczenie osób duchownych

PIT-19A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Deklarację tę składają osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Należy ją złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

Termin złożenia tej deklaracji upływa z dniem 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Deklarację PIT-19A(5) za 2012 r. należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2013 r.

Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają kwartalnie podatek dochodowy w formie ryczałtu.

Ryczałt ten można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną (o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego). Odliczana od ryczałtu kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

W deklaracji PIT-19A w części D wykazuje się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconą i odliczoną od ryczałtu w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. Wpisaniu do tego formularza podlega także składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem, że składka ta nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo jeżeli nie została odliczona, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii PIT i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *