KPiR sporządzenie remanentu

remanentProwadzisz kpir, właśnie skończył się rok podatkowy 2012. Musisz sporządzić spis z natury tzw. remanent na koniec roku podatkowego, czyli  na dzień 31 grudnia 2012 r. Powinien on objąć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. W remanencie tym nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy z końcem roku likwidujesz działalność gospodarczą – wówczas spisem obejmujesz również wyposażenie.

Ujęciu w spisie z natury podlegają także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia remanentu poza zakładem podatnika oraz towary niestanowiące własności podatnika (towary obce), znajdujące się w dniu sporządzenia spisu na terenie zakładu podatnika. Towarów obcych nie wycenia się, wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i określenie, czyją własność stanowią.

Spis z natury powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

2) datę sporządzenia spisu,

3) numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

4) szczegółowe określenie towaru,

5) jednostkę miary,

6) ilość stwierdzoną w czasie spisu,

7) cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

8) wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

9) łączną wartość spisu z natury,

10) klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,

11) podpisy osób sporządzających spis,

12) podpis właściciela zakładu (wspólników).

Z tym że przy prowadzeniu:

1) księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycję wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,

2) działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,

3) działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw – spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki,

4) działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny (czytelny) i trwały.

Sam/a możesz sporządzić stosowny druk spisu z natury lub wykorzystać dostępne na rynku druki akcydensowe.

O przeprowadzeniu spisu z natury na dzień 31 grudnia nie trzeba zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego, ani przekazywać spisu do urzędu skarbowego

Wykazanie w remanencie składników majątkowych to nie wszystko. Konieczna jest ich wycena. Powinna ona być dokonana najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu. Oznacza to, że w chwili jego dokonywania remanentu Twoim obowiązkiem jest zawarcie w spisie jedynie informacji o stanie ilościowym towarów – wycena towarów może nastąpić później.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kpir, Remanent i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *