Działalność gospodarcza – wybór formy opodatkowania cz. 7

vatZaliczki uproszczone i kwartalne

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą zobowiązany jesteś do wpłacania bez wezwania w ciągu roku podatkowego zaliczek  na podatek dochodowy.

Najbardziej popularne są zaliczki miesięczne, które wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego – w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.Dla niektórych z Was korzystniejszy może się okazać  wybór ustalania zaliczek w sposób uproszczony lub wypłacania zaliczek za okresy kwartalne.

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej dokonujący po raz pierwszy wyboru uproszczonej metody ustalania zaliczek na podatek powinni złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o swoim wyborze w terminie do 20 lutego roku podatkowego. Zaliczki uproszczone są zaliczkami miesięcznymi, co oznacza, że wpłaca się je do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Z kolei kwartalny sposób opłacania zaliczek mogą wybrać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. O dokonanym wyborze podatnicy ci muszą jednak zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

  • do 20 lutego roku podatkowego, jeżeli mały podatnik kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej,
  • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy wpłacają do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a zaliczkę za ostatni kwartał – do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnik zakładając firmę (a także aktualizując firmowe dane), wypełnia CEIDG-1, tj. wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jak wynika z samego wniosku oraz z instrukcji jego wypełniania, wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP) oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

O formie wpłaty zaliczki przedsiębiorca informuje w poz. 19 CEIDG-1, zaznaczając odpowiedni kwadrat: kwartalna lub uproszczona.

Wśród podatników powstały wątpliwości, czy zakreślenie odpowiedniego kwadratu w CEIDG-1, będzie stanowiło dopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze określonego sposobu wpłacania zaliczki, czy też konieczne jest złożenie odrębnego zawiadomienia bezpośrednio do urzędu skarbowego?

Oznacza to, że podatnik dokonując we wniosku CEIDG-1 wyboru formy wpłacania zaliczki, nie ma już obowiązku dodatkowego informowania o swoim wyborze naczelnika urzędu skarbowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *